Przejdź do treści

Co zrobić z odpadem?

Wpisz nazwę odpadu, a dowiesz się jak możesz go utylizować.

Zgłoś
dzikie
wysypisko

Zgłoś dzikie wysypisko

CzPK Sp. z o.o. i UM Częstochowy zachęca mieszkańców do zgłaszania "dzikich wysypisk".

Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu:

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  34 327 53 20
lub e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl